Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 35/2017/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 09/10/2017
2 29/2017/TT-BGTVT Thông tư Quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ 01/09/2017
3 12/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 15/04/2017
4 06/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 31/01/2017
5 49/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ 30/12/2016
6 34/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Trung ương quản lý; 15/11/2016
7 35/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý 15/11/2016
8 64/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 01/07/2016
9 65/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 01/07/2016
10 46/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định số 171 và Nghị định số 107) 26/05/2016
11 Hiệp định GMS Hiệp định về Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS) 12/05/2016
12 Thỏa thuận Việt Nam - Lào - Thái Lan Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hoạt động vận tải du lịch đường bộ 12/05/2016
13 BẢN GHI NHỚ: CAMPUCHIA - VIỆT NAM - LÀO BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC VƯƠNG QUÔC CAMPUCHIA, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 12/05/2016
14 Hiệp về Mạng đường bộ châu Á Hiệp định liên chính phủ về Mạng đường bộ châu Á 12/05/2016
15 28/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ 20/04/2016
16 06/2016/TT-BGTVT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 07/04/2016
17 445/QĐ-TCĐBVN Quy định phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý quốc lộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 25/02/2016
18 85/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 31/12/2015
19 92/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô 31/12/2015
20 90/2014/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc 30/12/2015
Hiển thị 1 - 20 of 104 kết quả.
của 6