Tin chỉ đạo điều hành
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) vừa có thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm và xử lý vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GSHT) tháng 05/2017 (Văn bản số 3597/TCĐBVN-VT ngày 19/6 gửi Bộ Giao thông vận tải; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Hưởng ứng tuần lễ ATGT toàn cầu lần thứ 4 từ ngày 8-14 tháng 05 năm 2017 do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi với chủ đề “Tốc độ”, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 2410 /TCĐBVN-VT ngày 26/04/2017 gửi sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng tuần lễ ATGT toàn cầu lần thứ 4 do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã có văn bản số 3083/TCĐBVN-QLBTĐB (ngày 30/5/2017) gửi Sở GTVT Bắc Kạn về việc xử lý vi phạm về công tác bảo trì Quốc lộ ủy thác.
Tổng cục ĐBVN có công văn số 2979/TCĐBVN-QLBTĐB-ATGT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và các cấp thực hiện bảo trì, sửa chữa công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương để bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão 2017.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã có Văn bản số 2516/TCĐBVN-QLBTĐB (ngày 28/4) về triển khai thực hiện công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức cưỡng chế đối với các vi phạm KCHTGTĐB và HLATĐB trong tháng cao điểm và toàn bộ quá trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì quốc lộ gửi Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV; Cục Quản lý đường bộ Cao tốc; Các Sở Giao thông vận tải quản lý quốc lộ ủy thác; Các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT các Công trình BOT do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ngày 25/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có Văn bản số 2366/TCĐBVN-TC về công tác quản lý vận hành, thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ và đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ gửi Các Nhà đầu tư/ Doanh nghiệp dự án PPP; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Tổng công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long; Các Cục Quản lý đường bộ I, II, II, IV; Cục Quản lý đường bộ cao tốc.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có Văn bản số 2200 /TCĐBVN-ATGT (ngày 19/4) về tăng cường công tác bảo đảm ATGT trong Quý II/2017, phục vụ đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2017 và trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 gửi các Sở Giao thông vận tải; Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV; Cục Quản lý đường bộ cao tốc; Các Nhà đầu tư BOT đường bộ.
Ngày 10/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Công văn số 1986/TCĐBVN-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2017 và phòng chống vi rút cúm A(H7N9) và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam.
Ngày 27/3, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện vừa ký văn bản số 1620/TCĐBVN-QLBTĐB yêu cầu Thủ trưởng các Cục QLĐB, Cục QLĐB cao tốc, các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý quốc lộ và giám đốc các Ban QLDA nghiêm túc triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án SCĐK theo kế hoạch Bảo trì đường bộ năm 2017.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện vừa ký phát hành văn bản số 1520/TCĐBVN-QLBTĐB yêu cầu tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ địa bàn miền Trung- Tây Nguyên.