An Toàn Giao Thông
Ngày 02/11/2016 Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản số 6123/TCĐBVN-PCTT gửi các Sở Giao thông vận tải thực hiện tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt.
Bộ Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch hành động "Năm An toàn giao thông - 2016" với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ" với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết".
Hội An toàn Giao thông Việt Nam (ATGT) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ATGT, giao thông vận tải và là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có chung mục đích tập hợp, đoàn kết để hoạt động nhằm hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội và hội viên, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo đảm trật tự ATGT theo quy định của pháp luật.
Ngày 14/12/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ký ban hành Công điện số 51 /CĐ-TCĐBVN về việc thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ theo Kế hoạch bảo trì năm 2015.
Ngày 17/6/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 3090/TCĐBVN-ATGT gửi Cục Quản lý đường bộ II về việc kiểm tra, rà soát hệ thống ATGT QL.1 đoạn Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế
Sáng ngày 22/6/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện số 21/CĐ-TCĐBVN Triển khai công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại của cơn bão số 1 gửi các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III; Các Sở GTVT: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Các Ban Quản lý dự án: 3, 4 và 5.
Ngày 19/6/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 3130/TCĐBVN-QLBT-ATGT báo cáo nhanh Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường về vụ một xe container khi lưu thông qua cầu Bãi Cháy đã tự bốc cháy.