Tổng kết đoàn công tác WB về Dự án LRAMP
Chiều 16/6, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã có buổi họp tổng kết với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm việc với đoàn công tác WB

 

Theo báo cáo tình hình thực hiện Dự án LRAMP, tiến độ triển khai đối với hợp phần đường, hiện có 7/14 tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2017-2019 (MTEP), các tỉnh còn lại đã có văn bản chấp thuận MTEP, 11 tỉnh đã hoàn thành hồ sơ Dự án đầu tư để Ban QLDA 6 xem xét và có ý kiến theo cơ chế triển khai Dự án. Đối với hợp phần cầu, công tác khảo sát thiết kế đã được triển khai trên phạm vi toàn bộ 50 tỉnh thuộc Dự án; đã ký được 203 Hợp đồng Tư vấn các loại.

Về dữ liệu không gian địa lý, tháng 2/2017, Đoàn tư vấn hỗ trợ của WB bắt đầu hướng dẫn, thí điểm thu thập dữ liệu không gian địa lý để lập MTEP cho dự án LRAMP tại huyện Yên Định, Thạch Thành (Thanh Hóa). Ban Quản lý dự án 6 đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh về khả năng áp dụng GMTEP, theo yêu cầu của WB, trước mắt 2017 các tỉnh cập nhật tọa độ (GPS) điểm đầu/cuối đối với mạng lưới đường tỉnh, đường huyện và đề nghị 14 tỉnh Hợp phần đường nghiên cứu để triển khai áp dụng vào bắt đầu từ năm 2019. 

Tại cuộc họp, đại diện đoàn công tác WB cũng đề xuất, trước mắt sẽ triển khai nguồn vốn thí điểm ở 5 tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Nam, Lào Cai, Bình Định và Quảng Bình, sau đó sẽ nhân rộng mô hình ra các tỉnh khác.

Tại đây, hai bên cũng đã tập trung thảo luận để tháo gỡ những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại về công tác triển khai dự án gồm: Hợp phần đường; Hợp phần cầu; Hợp phần tư vấn chung; kế hoạch hoàn thành chỉ số giải ngân; quản lý hợp đồng và đấu thầu và một số nội dung về dữ liệu không gian địa lý, sự tuân thủ các nội dung về môi trường-xã hội.

Đồng tình với đề xuất của đoàn công tác WB, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường mong trong thời gian tới, 5 tỉnh thí điểm đồng loạt triển khai nhanh nhất để đạt mục tiêu bổ sung số hóa, các thông tin địa lý, tăng tính kết nối...

Thứ trưởng cũng đề nghị WB triển khai đồng loạt tất cả 50 tỉnh sau đó để đảm bảo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN có văn bản đôn đốc các tỉnh  khẩn trưởng làm việc với Bộ KHĐT để ghi vốn năm 2017 và triển khai công tác đấu thầu xây lắp để đảm bảo hoàn thành chỉ số giải ngân của tỉnh.

Nguồn: mt.gov.vn