Công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2015-2016
Chiều ngày 12/6, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Hồng Trường và Phó tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Nguyễn Quang Thành đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) năm 2015-2016.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì Hội nghị công bố
Quyết định kiểm toán Chuyên đề quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ năm 2015-2016

 

Tại đây, đại diện KTNN đã công bố Quyết định số 892/QĐ-KTNN về việc kiểm toán công tác quản lý sử dụng quỹ BTĐB giai đoạn 2015-2016 tại Văn phòng Quỹ BTĐB TƯ; Cục Đăng kiểm VN; Tổng cục Đường bộ VN; Tổng cục và các Cục quản lý đường bộ 1 2, 3, 4; Ban Quản lý dự án 3,4,5; Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; Quỹ Bảo trì đường bộ và Sở GTVT Thanh Hóa, Hà Giang và Quảng Ninh.

Quyết định này cũng nêu rõ mục tiêu, phạm vi, nội dung và thời hạn kiểm toán tại các đơn vị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết: "Quỹ BTĐB đã đi vào hoạt động từ năm 2013. Hiện, chúng tôi đang tiến hành các thủ tục để đánh giá tổng kết 5 năm hoạt động của Quỹ BTĐB Trung ương. Việc kiểm toàn này là nội dung cần thiết đề Quỹ bảo trì đường bộ có đánh giá toàn diện".

Về việc kiểm toán Quỹ BTĐB, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tạo mọi điều kiện về tài liệu và nơi làm việc cho kiểm toán vào làm việc; đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị phải vào cuộc để phục vụ việc kiểm toán kịp thời và nhanh nhất.

Cũng tại Hội nghị, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Nguyễn Quang Thành mong muốn các đơn vị phối hợp với Kiểm toán nhà nước để thực hiện hiệu quả việc kiểm toán tại đơn vị mình.

Nguồn: mt.gov.vn