Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT
2 Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT
3 Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT
4 Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT
5 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT
6 Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT
Hiển thị 6 kết quả
của 1