Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát tải trọng xe trong Quý I năm 2017
Sáng nay (14/4), tại Trụ sở cơ quan, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe trong Quý I năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị.

 

Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông Đặng Văn Chung báo cáo tại Hội nghị về tình hình thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe trong Quý I năm 2017

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, liên Bộ Công an – Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA về phối hợp thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng của xe ô tô; kế hoạch được thực hiện đồng loạt trên toàn quốc từ ngày 01/4/2014.

Sau hơn 02 năm thực hiện, ngày 30/8/2016 hai Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA; tại Hội nghị này liên Bộ đã đánh giá tình hình vi phạm về tải trọng phương tiện cơ bản được kiểm soát, giảm trên 90% so với thời điểm trước khi thực hiện Kế hoạch, đồng thời công tác kiểm soát tải trọng xe trong thời gian tới được triển khai theo hướng các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai kiểm soát tải trọng xe theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo riêng của từng ngành.

Thực hiện định hướng trên, đến hết tháng 02/2017 toàn bộ lực lượng Công an đã rút, không phối hợp tại các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và Trạm KTTTX cố định km103/QL18-Quảng Ninh của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương. Vì vây, để thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trong tình hình mới, Bộ Giao thông vận tải đã  tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ đã ban hành Kế hoạch số 12885/KH-BGTVT ngày 01/11/2016 về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Tổng cục ĐBVN ban hành Kế hoạch số 6478/KH-TCĐBVN ngày 17/11/2016 của Tổng cục ĐBVN về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe trong Quý I năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông Đặng Văn Chung cho biết một số kết quả thực hiện như sau:

Trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATGT: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017 quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đã hoàn thành việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn nghiệm vụ về quy trình KTTTX.

Về tình hình kiểm soát tải trọng xe bằng các Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, cân xách tay của ngành giao thông vận tải:

- Giai đoạn từ tháng 9/2016 đến tháng 12/2016: Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 161.130 xe, trong đó có 19.954 xe vi phạm (chiếm 12,38%), tước 3.657 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 87,2 tỷ đồng.

- Trong 03 tháng đầu năm 2017: Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 66.280 xe, trong đó có 6.966 xe vi phạm (chiếm 10,5%), tước 1.976 giấy phép lái xe, xử phạt 54,7 tỷ đồng.

So sánh với tỷ lệ vi phạm về tải trọng xe trong giai đoạn thực hiện kế hoạch số 12593 chiếm 8,0% (số xe vi phạm là 121.677 xe/ tổng số xe kiểm tra là 1.521.328 xe) cho thấy tỷ lệ phát hiện xe vi phạm đã được nâng cao.

- Về kiện toàn tổ chức: hiện nay có 40/63 địa phương đã kiện toàn tổ chức lực lượng tại trạm kiểm tra tải trọng xe, đồng thời tổ chức kiểm soát tải trọng phương tiện theo quy định; 23/63 địa phương đã dừng hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và đang kiện toàn tổ chức lực lượng tại Trạm.

Tình hình triển khai xây dựng Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định theo Quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt (tại Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2016): Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch Trạm kiểm tra tải trọng xe (Kế hoạch số 1098/KH-TCĐBVN ngày 01 tháng 03 năm 2017); đang hoàn thiện thiết kế mô hình mẫu Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định để làm cơ sở triển khai lắp đặt các vị trí Trạm theo quy hoạch. Ngoài ra, Tổng cục đường bộ Việt Nam đang rà soát 28 vị trí lắp đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định (theo lộ trình lắp đặt trước năm 2020); trong đó chú trọng đến 9/28 vị trí đã được đầu tư, lắp đặt thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe để triển khai đầu tư, hoàn thiện trong thời gian tới.

Về việc ký cam kết kiểm soát tải trọng phương tiện: Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản chấp thuận biểu mẫu ký cam kết kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa. Hiện nay, các Tổng cục, Cục chức năng đang triển khai, đôn đốc việc ký lại cam kết kiểm soát tải trọng xe theo mẫu mới đã được Bộ chấp thuận; ngoài ra, Sở Giao thông vận tải các địa phương cũng đang triển khai tổ chức ký lại cam kết (theo mẫu mới) với các doanh nghiệp về không chở hàng quá trọng tải, không xếp hàng hóa lên xe quá trọng tải cho phép.

Về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện: Bộ GTVT đã có văn bản giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền đến Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Nghệ An, tỉnh Long An, Thành phố Hà Nội về các quy định mới của pháp luật về kiểm soát tải trọng xe; đồng thời, Thanh tra Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Vụ ATGT, Bộ GTVT tổ chức 03 Hội nghị (tại Cần Thơ, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh) tập huấn để hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng Thanh tra ngành GTVT trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Công tác thanh tra, kiểm tra về kiểm soát tải trọng phương tiện: Bộ Giao thông vận tải đã thành lập đoàn kiểm tra do Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Vụ ATGT và các Cục có liên quan tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng xe tại các cảng biển, các mỏ vật liệu trên địa bàn một số địa phương; đồng thời, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tổ chức 02 Đoàn Kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại một số địa phương (đã triển khai tại Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên và Hải Dương trong tháng 11 năm 2016). Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tải trọng xe.

Về công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện: các đơn vị chức năng của Bộ đã phối hợp, cung cấp các dữ liệu của phương tiện cơ giới đường bộ cho các đơn vị có liên quan để phục vụ cho việc kiểm tra tải trọng xe và xử lý vi phạm.

Đánh giá kết quả thực hiện:

Nhìn chung các cơ quan đơn vị đã triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải tại Hội nghị tổng kết kế hoạch liên ngành số 12593.

Công tác kiểm soát tải trọng xe tiếp tục nhận được sự quan tâm, thực hiện của các Bộ, ngành và một số địa phương; ý thức chấp hành về tải trọng phương tiện của một số bộ phận doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao.

Một số địa phương đã sớm kiện toàn tổ chức lực lượng tại Trạm kiểm tra tải trọng xe và triển khai hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Công tác nghiệp vụ thanh tra về phát hiện và xử lý đối với xe quá tải tham gia giao thông đã dần được nâng cao.

Công tác triển khai quy hoạch Trạm kiểm tra tải trọng xe đang được các cơ quan đơn vị đôn đốc thực hiện theo đúng lộ trình.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo của các Cục Quản lý đường bộ trên cả nước và ý kiến phát biểu của Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Phan Thị Thu Hiền về công tác kiểm soát tải trọng xe.

 

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Phan Thị Thu Hiền đề nghị cần triển khai ngay và có phương án phối hợp linh hoạt với từng địa phương.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện yêu cầu lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Cục Quản lý đường bộ phải trực tiếp làm công tác thanh tra và làm theo thẩm quyền, làm quyết liệt, lâu dài, bền vững và cơ quan Tổng cục ĐBVN là cơ quan đi đầu trong công cuộc chống "giặc quá tải".

Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải đưa một số nội dung cần thiết vào dự thảo Thông tư để trình Bộ GTVT làm cơ sở hành lang pháp lý để thực hiện tốt hơn công tác KSTTX và cần có sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng như địa phương.

 

Hội nghị trực tuyến tại 4 điểm cầu trên toàn quốc

 

Cũng tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Thanh - Chuyên viên Vụ Quản lý PT&NL đã trình bày cách kiểm tra GPLX cho lực lượng TTGT Tổng cục ĐBVN.

 

Nguồn:Tổng cục ĐBVN.